Znak CE, a China Export - nie daj się nabrać!

Znak CE, a China Export – nie daj się nabrać!

Do niedawna umieszczenie na towarze symbolu CE było równoznaczne z tym, iż jest on bezpieczny w użytkowaniu i zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej. Skrót CE pochodzi bowiem od francuskiego wyrażenia Conformité Européenne i jego obecność ma oznaczać, że dany produkt przeszedł szczegółowe testy pozytywnie i że spełnia wszelkie normy zawarte w tak zwanych Dyrektywach Nowego Podejścia. Dyrektywy te dotyczą licznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem stosowania towaru, a także stanowią potwierdzenie, iż na wszystkich etapach produkcji przedmiotu podejmowano działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia pracowników oraz nabywców.

Po co symbol CE?

Towary nieposiadające znaku CE mogą mieć trudności ze swobodnym przepływem pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Jeśli produkt nie spełnia norm do jego uzyskania, jego wytwórca będzie mieć trudności z jego dystrybucją zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Z tego powodu sami producenci zabiegają, by ich produkty mogły pochwalić się spełnianiem wszelkich norm bezpieczeństwa.

Warto zaznaczyć, że symbol CE nie jest obowiązkowy dla wszystkich towarów, ale dla tych, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci czy dorosłych. Umieszcza się go więc na wyrobach elektrycznych, elektronice oraz na zabawkach. Towary należące do tych kategorii muszą posiadać znak CE, gdyż odstępstwa od tej zasady grożą konsekwencjami karnymi.

CE2China Export, czyli chiński odpowiednik

Nakaz stosowania oznaczeń CE mocno uderzył w chiński rynek, dlatego też Chińczycy wprowadzili na europejski rynek produkty odznaczone łudząco podobnym logo CE, które w tym przypadku oznacza jednak… China Export. Chińskie logo różni się od oryginału jedynie jednym, mało widocznym detalem oraz mniejszym odstępem pomiędzy literami. Dla większości osób oba symbole wyglądają więc identycznie. Tak duże podobieństwo dzięki nimi jest możliwe, gdyż azjatyccy producenci wykorzystali lukę w postaci braku instytucji sprawdzającej, które z tych dwóch logo jest umieszczone na danym towarze.

Maszyny BERNARDO zgodne z unijnym prawem

Jako wyłączny polski dystrybutor maszyn BERNARDO jesteśmy dumni, że możemy sprostać najwyższym wymogom bezpieczeństwa i jakości. Wszystkie urządzenia marki BERNARDO posiadają pełną dokumentację techniczną oraz – te które tego wymagają – komplet certyfikatów jakości CE wydanych przez dopuszczone jednostki certyfikujące w Europie.