Frezowanie - rodzaje i podział frezów

Frezowanie – rodzaje i podział frezów

Frezowanie jest to jeden z rodzajów obróbki skrawaniem (obróbki ubytkowej), w którym stosuje się narzędzia wieloostrzowe (frezy). Ten rodzaj obróbki wykorzystywany jest do frezowania:

 • płaszczyzn,
 • rowków,
 • nacinanie gwintów,
 • kół zębatych,
 • powierzchni kształtowych, w tym o kształtach dowolnych (powierzchnie typu free-form).

Podczas frezowania ruchem głównym jest ruch obrotowy narzędzia dookoła jego osi. Przedmiot obrabiany realizuje przede wszystkim ruch posuwowy. W przypadku obrabiarek o wielu osiach sterowanych (np. 5-osiowych) jednocześnie realizowane są ruch główny narzędzia oraz ruchy przedmiotu obrabianego w pięciu sterowanych osiach.

Podział frezów ze względu na kształt

 • frez walcowy – ma ostrza na powierzchni bocznej
 • frez czołowy – ostrza na powierzchni czołowej
 • frez walcowo-czołowy
 • frez tarczowy
 • frez kątowy – ostrza na dwóch powierzchniach stożkowych, służy do jednoczesnego frezowania dwóch powierzchni płaskich nachylonych pod pewnym kątem
 • frez kształtowy
 • frez do gwintów
 • frez modułowy do frezowania zębów kół zębatych
 • frez ślimakowy do frezowania zębów kół zębatych metodą obwiedniową
 • frez trzpieniowy
 • frez palcowy – frez trzpieniowy walcowo-czołowy
 • frez krążkowy

Podział frezów ze względu na geometrię ostrzy

 • walcowe – stosowane do obróbki płaszczyzn
 • walcowo-czołowe – stosowane do obróbki płaszczyzn, płaszczyzn z obrzeżem i rowków teowych
 • tarczowe trzystronne z ostrzami prostymi – stosowane do wykonywania rowków o zarysie prostoliniowym
 • trzystronne naprzemianskośne – stosowane również do wykonywania rowków o zarysie prostoliniowym
 • jednostronne (piłkowe) – stosowane do przecinania
 • kątowe – stosowane do wykonywania rowków trapezowych i kątowych

Podział frezów ze względu na materiał wykonania

 • ze stali szybkotnącej (HSS)
 • ze stali kobaltowej (HSS-E lub HSS-Co)
 • z węglika spiekanego (HM)
 • ze stali proszkowej (PM)
 • z płytką diamentową (PKD lub DIA)